RCM Piano Examinations First Class Honours

Janice Chan, Kurt Chen, Chantal Lam, Nina Wu, Terri Wu, Helen Yang