2015 RCM Piano Examinations First Class Honours

Erica Fan (Gr. 10), Hermina Huang (Gr. 4), Milanda Miao (Gr. 4), Jocelyn Peng (Gr. 9), Billy Qian (Gr. 4), Megan Wu (Gr. 3), Natalie Wu (Elementary Pedagogy), Clara Xu (Gr. 9), Susie Xu (Gr. 6), Kevin Yamada (Gr. 4), Amy Zhang (ARCT Performer’s)